Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-22
Time: 13:33


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2022-11-29 
37 
32 € 
PDF
Blej
Performanca përdoruese e produkteve të drurit - Përdorimi dhe përmirësimi i metodave ekzistuese për të vlerësuar ciklin e shërbimit të produktit
English
Published 
2022-11-29 
17 
22 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri - Dinamika e lagështisë së drurit dhe produkteve me bazë druri
English
Published 
2012-08-21 
15 
20 € 
PDF
Blej
Qëndrueshmëria e drurit dhe produkteve me bazë druri -Përcaktimi i sasisë së komponimeve të amoniumittë kuatenuar në dru
English
Published 
2010-09-15 
27 
28 € 
PDF
Blej
Veshje druri dhe profile gjysëm të gatshme për përdorime jo strukturale -Pjesa 2 : Kontrolli i produktit
English
Published 
2010-09-15 
36 
32 € 
PDF
Blej
Dysheme druri -Elemente parketi druri masiv me vergo (kanal dhe gjuhëz)
English
Withdrawn 
2010-09-15 
34 
31 € 
PDF
Blej
Dysheme druri -Elemente parketi druri masiv me vergo (kanal dhe gjuhëz)
English
Withdrawn 
2015-09-21 
32 
29 € 
PDF
Blej
Dysheme druri – Element prej druri masiv pa kapje
English
Published 
2015-09-21 
30 
29 € 
PDF
Blej
Dysheme druri – Elementet e dyshemeve me dru masiv të veshur duke përfshirë dhe blloqet me sistem ndërbashkues
English
Published 
2015-09-21 
14 
18 € 
PDF
Blej
Veshje druri dhe profile gjysëm të gatshme për përdorime jo strukturale
English
Withdrawn 
2010-02-19 
15 
20 € 
PDF
Blej
Dysheme prej druri dhe parketi dhe panele dhe veshje prej druri -Përcaktimi I rezistencës ndaj agjentëve kimikë
English
Published 
2009-06-02 
25 
26 € 
PDF
Blej
Shtrimi i dyshemeve me dru -Elementë të parketit mozaik
English
Withdrawn 
2015-09-21 
25 
26 € 
PDF
Blej
Shtrimi i dyshemeve me dru - Elementë të parketit me shumë shtresa
English
Published 
2022-11-29 
29 
28 € 
PDF
Blej
Shtrimi i dyshemesë nga druri dhe shtrimi i parketit - Elementët e parketit me shumë shtresa
English
Withdrawn 
2015-09-21 
26 
26 € 
PDF
Blej
Dysheme druri – Panele solide dhe të parafabrikuara fletore
English
Published 
2015-09-21 
23 
25 € 
PDF
Blej
Dysheme dhe parket druri, panele dhe veshje druri - Përcaktimi i karakteristikave gjeometrike
English
Published 
2015-09-21 
26 
26 € 
PDF
Blej
Parket dhe dysheme druri - Përcaktimi i elasticitetit dhe rezistencës ndaj gërryerjes (konsumimit)
English
Withdrawn 
2009-06-02 
40 
32 € 
PDF
Blej
Shtrimi i dyshemeve me dru -Terminologjia
English
Published 
2022-11-29 
79 
45 € 
PDF
Blej
Shtrimi i dyshemesë nga druri dhe shtrimi i parketit -Terminologjia
English
Published 
2015-09-21 
18 
22 € 
PDF
Blej
Shtrimi i dyshemeve me dru - Pllaka dyshemeje solide prej druri të butë
English
Published 
2015-09-21 
42 
34 € 
PDF
Blej
Struktura druri – Shtylla druri për linja ajrore
English
Published 
2017-05-02 
26 
26 € 
PDF
Blej
Dru i shtresuar (LVL) - Përkufizime, klasifikimi dhe specifikimi
English
Published 
2013-12-09 
26 
26 € 
PDF
Blej
Dru i shtresuar (LVL) -Përkufizime, klasifikimi dhe specifikimi
English
Withdrawn 
2009-03-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Dysheme druri-Karakterisitkat, vleresimi i konformitetit dhe marktimi
English
Published 
2017-05-02 
34 
31 € 
PDF
Blej
Dysheme druri dhe parket - Karakteristikat, vlerësimi i konformitetit dhe marketimi
English
Withdrawn 
2010-02-18 
36 
32 € 
PDF
Blej
Panelet me bazë druri Rimeso druri për mbulimin e dyshemesë
English
Published 
2009-03-30 
25 
26 € 
PDF
Blej
Strukturat prej druri -Trarët e veshur me shtresa strukturore -Kërkesat
English
Published 
2015-09-21 
25 
26 € 
PDF
Blej
Veshje dhe bordure druri masiv të llojeve halore – Profile me lidhje mashkull-femer në brinjë
English
Published 
2019-05-27 
23 
25 € 
PDF
Blej
Dysheme druri -Parket druri masiv -Parket me bashkim në formë tulle
English
Withdrawn 
2010-09-15 
23 
25 € 
PDF
Blej
Dysheme druri -Parket druri masiv -Parket me bashkim në formë tulle
English
Published 
2015-09-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Dysheme druri – Proçedurat e marjes së mostrës për vlerësimin e konformitetit
English
Withdrawn 
2009-03-30 
30 
29 € 
PDF
Blej
Veshje dhe pllaka me dru masiv -karakteristkat, vlerësimi I konformitetit dhe marktimi
English
Withdrawn 
2020-01-21 
29 
28 € 
PDF
Blej
Veshje dhe pllaka me dru masiv - Karakteristikat, kërkesat dhe shenjimi
English
Withdrawn 
2017-05-02 
32 
29 € 
PDF
Blej
Veshje dhe pllaka me dru masiv -karakteristkat, vlerësimi I konformitetit dhe marktimi
English
Published 
2015-09-21 
20 
23 € 
PDF
Blej
Veshje dhe pllaka me dru halor – Profile pa kanale
English
Withdrawn 
2009-06-02 
17 
22 € 
PDF
Blej
Shtrimi i dyshemeve me dru dhe parket-Përcaktimi i vetive në përkulje-Metodat e provës
English
Published 
2012-08-21 
19 
23 € 
PDF
Blej
Parket druri - Përcaktimi i qëndrueshmërisë në përkulje statike - Metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-06-02 
11 
17 € 
PDF
Blej
Shtrimi i dyshemeve me dru dha parket -Përcaktimi i rezistencës ndaj dhëmbëzimit (Brinell) -Metodat e provës
English
Withdrawn 
2019-05-27 
11 
17 € 
PDF
Blej
Shtrimi i dyshemeve me dru dha parket -Përcaktimi i rezistencës ndaj dhëmbëzimit (Brinell) -Metodat e provës
English
Published 
2024-07-17 
12 
17 € 
PDF
Blej
Shtrimi i dyshemeve me dru dha parket -Përcaktimi i rezistencës ndaj dhëmbëzimit (Brinell) -Metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-06-02 
11 
17 € 
PDF
Blej
Shtrimi i dyshemeve me dru dhe parket dhe veshja me panel dhe me dru -Percaktimi i qëndrueshmërisë së përmasave
English
Published 
2019-05-27 
15 
20 € 
PDF
Blej
Dysheme druri dhe veshjet e jashtëme dhe të brëndëshme të mureve ndarës prej druri - Përcaktimi i stabilitetit dimensional
English
Published 
2016-08-16 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pllaka dyshemeje prej tape të aglomeruar (pjekur) - Metoda e provës
English
Published 
2016-08-16 
15 € 
PDF
Blej
Blloqe me dru masiv për shtrim dyshemeje - Fjalori
43 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim