Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-24
Time: 17:34


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2010-09-22 
10 
15 € 
PDF
Blej
Lëndët djegëse për automjete -Etanoli (alkoli etilik) si një component shtesë për benzinën -Metodat dhe kërkesat e provës
English
Published 
2018-05-08 
10 
15 € 
PDF
Blej
Lëndët djegëse për automjete -Etanoli (alkoli etilik) si një component shtesë për benzinën -Metodat dhe kërkesat e provës
English
Published 
2022-08-16 
13 
18 € 
PDF
Blej
Etanoli (alkoli etilik) si një komponent shtesë për benzinën Përcaktimi i përmbajtjes së klorurit dhe sulfatit inorganic Metoda kromatografike e jonit
English
Published 
2015-01-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Lëndë djegëse për automjete-Përcaktimi i përmbajtjes së magnezit në benzinën pa plumb-Metoda spektrometrike me përhapje pamore të plazmës të lidhur induktivisht
4 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim