Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-22
Time: 15:02


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2014-09-30 
28 
28 € 
PDF
Blej
Udhëzues për përzgjedhjen , përdorimin dhe mirëmbajtjen e sigurisë të këpucëve profesionale dhe pajisjet e tjera mbrojtëse personale të cilat ofrojnë mbrojtjen e këmbëve (ISO/TR 18690 : 2012)
English
Withdrawn 
2013-05-13 
30 
29 € 
PDF
Blej
Mbrojtësit e këmbës -Kërkesat dhe metodat e provës për mbulesat e gishtave e për përbërësit rezistent ndaj depërtimit të metalit
English
Published 
2010-09-23 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse për artet luftarake -Pjesa 7 : Kërkesat shtesë dhe metodat e provës për mbrojtëse e duarve dhe këmbëve
English
Withdrawn 
2013-05-13 
33 
31 € 
PDF
Blej
Këpucë mbrojtëse për motoçiklistët -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2019-03-26 
30 
29 € 
PDF
Blej
Këpucë mbrojtëse për motoçiklistët -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2013-05-13 
22 
25 € 
PDF
Blej
Këpucë mbrojtëse kundra produkteve kimike -Pjesa 1 : Terminologjia dhe metodat e provës
English
Published 
2022-07-21 
20 
23 € 
PDF
Blej
Këpucë mbrojtëse kundra produkteve kimike -Pjesa 1 : Terminologjia dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2013-05-13 
18 
22 € 
PDF
Blej
Këpucë mbrojtëse kundra produkteve kimike -Pjesa 2 : Kërkesat për këpucët rezistente ndaj produkteve kimike në kushtet laboratorike
English
Published 
2022-07-21 
27 
28 € 
PDF
Blej
Këpucët që mbrojnë kundër kimikateve - Pjesa 2: Kërkesat për kontakt të kufizuar me kimikate
English
Withdrawn 
2013-05-13 
17 
22 € 
PDF
Blej
Këpucë mbrojtëse kundra produkteve kimike -Pjesa 3 : Kërkesat për këpucët me shkallë të lartë rezistueshmërie ndaj produkteve kimike në kushtet laboratorike
English
Published 
2022-07-21 
24 
26 € 
PDF
Blej
Këpucët që mbrojnë kundër kimikateve - Pjesa 3: Kërkesat për kontakt të zgjatur me kimikate
English
Published 
2014-09-30 
22 
25 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse - Mbrojtëset e kyçit, të pëllëmbës, të gjurit dhe të bërrylit për përdoruesit pajisjeve të sporteve me top në formë rruli
English
Published 
2014-09-30 
27 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale - Mbrojtëse gjuri për punën që kryhet në pozicionin në gju
English
Published 
2013-05-13 
36 
32 € 
PDF
Blej
Këpucë për zjarrfikësit
English
Published 
2010-09-23 
14 
18 € 
PDF
Blej
Mbrojtëse gjuri dhe bërryli për sportet në mjedise të mbuluara -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2013-05-13 
26 
26 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale -Këpucë -Metoda e provës për rezistencën në rëshqitje (ISO 13287 : 2012)
English
Withdrawn 
2013-05-13 
23 
25 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë -Udhëzim për projektimin e kushteve të vibrimit të standardeve të sigurisë
English
Withdrawn 
2013-05-13 
84 
48 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale -Metodat e provës për këpucët (ISO 20344 : 2011)
English
Withdrawn 
2013-05-13 
37 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale -Këpucët e sigurisë
English
Withdrawn 
2013-05-13 
41 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale -Këpucët mbrojtëse
English
Withdrawn 
2013-05-13 
43 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale -Këpucët profesionale
English
Withdrawn 
2013-05-13 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse personale Këpucë për mbrojtjen kundër rreziqeve termike dhe stërpikje në fonderi dhe në saldim Kërkesat dhe metodat e provave
English
Published 
2022-07-21 
13 € 
PDF
Blej
Siguria e këpucës me qëndrueshmërinë lidhur me prerjen me sharrën zinxhir (ISO 17249:2013)
23 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim