Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-25
Time: 21:28


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2015-05-12 
42 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet për alpinizëm - Shiritat - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
15 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal -Pykat -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2016-06-16 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal - Pykat - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal -Bashkuesit -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2018-12-31 
28 
28 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal -Bashkuesit -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
15 € 
PDF
Blej
Pajisjet për alpinizëm , ankorimet me friksion -Kërkesat për sigurin dhe metodat e punës
English
Published 
2018-12-31 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisjet për alpinizëm , ankorimet me friksion -Kërkesat për sigurin dhe metodat e punës
English
Withdrawn 
2013-05-13 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje për ngjitje në mal -Pajimet -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2018-12-31 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje për ngjitje në mal -Pajimet -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2009-12-14 
13 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal -Makaratë -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet fluturimi me rrëshqitje -Parashutat e ndihmës kritike -Kërkesa t e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2018-12-31 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisjet fluturimi me rrëshqitje -Parashutat e ndihmës kritike -Kërkesa t e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2015-11-16 
13 
18 € 
PDF
Blej
Aksesoret per zhytje - Pajisjet e kombinuara per pluskim (notim) dhe per shpetim - Kerkesa per funksionimin dhe per sigurine - Metodat e proves
English
Published 
2009-12-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Akcesoret për zhytje -Pajisjet e kombinuara për pluksim (notim) dhe për shpetim -Kërkesat për funksionimin dhe për sigurinë -Metodat e provës
English
Published 
2015-05-12 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajisjet e fushës së lojës - Pajisjet e volejbollit - Kërkesat funksionale dhe të sigurisë , metodat e provës
English
Withdrawn 
2018-12-31 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje alpinizimi për ngjitje në mal - Mjetet e akullit - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2015-05-12 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal - Vegla për akull - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
28 
28 € 
PDF
Blej
Mjetet ndimëse pluskuese për instruksione për notim -Pjesa 1 : Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për mjetet ndihmëse pluskuese që mbahen veshur në trup
English
Withdrawn 
2015-11-03 
32 
29 € 
PDF
Blej
Mjete ndihmëse pluskuese për instruksionin (udhëzimin) e notimit - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për mjetet ndihmëse pluskuese që mbahen veshur në trup
English
Withdrawn 
2009-12-14 
23 
25 € 
PDF
Blej
Mjetët ndihmëse pluskuese për notim -Pjesa 2 : Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për mjetët ndihmëse pluskuese duhen të mbahen
English
Withdrawn 
2019-03-26 
21 
25 € 
PDF
Blej
Mjetët ndihmëse pluskuese për notim -Pjesa 2 : Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për mjetët ndihmëse pluskuese duhen të mbahen
English
Withdrawn 
2009-12-14 
41 
34 € 
PDF
Blej
Mjetet ndimëse pluskuese për instruksion për instruksione për notim -Pjesa 3 : Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për ndenjëset notuese që mbahen veshur në trup
English
Withdrawn 
2015-11-03 
49 
36 € 
PDF
Blej
Mjete ndihmëse pluskuese për instruksionin e notit - Pjesa 3: Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për ndenjësete notit që mbahen veshur në trup
English
Published 
2009-12-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisjet zhytëse -Matasit e thellësis dhe pajisjet e kombinuara për matjet e thellësisë dhe të kohës -Kërkesat funksionale dhe të sigurisë, metodat e provës
English
Published 
2009-12-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet sportive me rrota të vogla -Pllaka patinash me rrota -Kërkesa e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2009-12-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet sportive me rrota të vogla -Patina me rrota në rresht -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2009-12-14 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet sportive me rrota të vogla -Patina me rrota -Kërkesa e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
28 
28 € 
PDF
Blej
Kostume zhytjeje -Pjesa 1 : Komplet veshjeje i njomë -Kërkesa dhe metodat e provës
English
Published 
2022-07-21 
36 
32 € 
PDF
Blej
Kostume zhytjeje-Pjesa 1: Komplet veshjeje i njomë -Kërkesa dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
33 
31 € 
PDF
Blej
Kostume zhytjeje -Pjesa 2 : Komplet veshjeje hermetike -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2022-07-21 
44 
34 € 
PDF
Blej
Kostume zhytjeje -Pjesa 2 : Komplet veshjeje hermetike -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
30 
29 € 
PDF
Blej
Kostume zhytjeje -Pjesa 3 : Komplet veshjeje me sisteme ngrohjeje ose ftohje aktive -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2022-07-21 
37 
32 € 
PDF
Blej
Kostume zhytjeje -Pjesa 3 : Komplet veshjeje me sisteme ngrohjeje ose ftohje aktive -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kostume zhytjeje -Pjesa 4 : Komplet veshjeje me presion atmosferik (ADS) -Kërkesat e faktorëve njerëzorë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Shërbimet zhytëse për argëtim Kërkesat lidhur me shërbimin e parashikimit për zhytje argëtuese me skafandër
English
Published 
2015-05-12 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal - Pajisjet e frenimit - Pjesa 1:Pajisje frenimi me mbyllje manuale , kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2013-12-04 
55 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje sportive me akses të lirë -Kërkesa duke përfshirë sigurinë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2015-05-12 
39 
32 € 
PDF
Blej
Pajisjet argëtimi lundruese për përdorim mbi ujë dhe nën ujë- Pjesa 1:Klasifikimi, materialet, kërkesa të përgjithshme dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2015-05-15 
30 
29 € 
PDF
Blej
Pajisjet lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë – Pjesa 2:Informacioni për konsumatorin
English
Withdrawn 
2015-05-12 
26 
26 € 
PDF
Blej
Pajisjet lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë -Pjesa 3: Kërkesat specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për pajisjet e klasit A
English
Withdrawn 
2015-05-12 
38 
32 € 
PDF
Blej
Pajisjet lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë -Pjesa 4: Kërkesat specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për pajisjet e klasit B
English
Withdrawn 
2015-05-12 
28 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje argëtimi lundruese për përdorim mbi ujë dhe nën ujë- Pjesa 6: Kërkesat specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për pajisjet e klasit D
English
Withdrawn 
2009-12-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet e fluturimit me rrëshqitje -Pajimet -Pajimet e lidhjeve -Kërkesat e sigurisë dhe provat e qëndrueshmerisë
English
Withdrawn 
2009-12-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisjet zhytëse -Kompensatorët e aftësisë -Kërkesat funksional dhe të sigurisë, metodat e provës
English
Published 
2018-12-31 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajisjet zhytëse -Kompensatorët e aftësisë -Kërkesat funksional dhe të sigurisë, metodat e provës
English
Withdrawn 
2015-05-12 
13 € 
PDF
Blej
Pajisjet zhytëse - Tuba frymëmarrjeje - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2018-12-31 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pajisjet zhytëse - Tuba frymëmarrjeje - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2013-12-04 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje alpine për ngjitje-Litarë të hollë-Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2013-12-04 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pajisjet për alpinizëm -Shiritat -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2018-12-31 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisjet për alpinizëm -Shiritat -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2015-05-12 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pajisjet për alpinizëm - Shiritat - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2018-12-31 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisjet për alpinizëm - Shiritat - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2015-05-12 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet për alpinizëm - Fiksues litari - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2013-12-04 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal -Ankoruesit e akullit -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2018-12-31 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal -Ankoruesit e akullit -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2015-05-12 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal - Bulonat me vath - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2013-12-04 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisjet e fushës së lojës -Portat e futbollit -Kërkesat funksionale dhe të sigurisë ,metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
28 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje të ngjitjes në mal -Litarët dinamik të ngjitjes në mal -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2018-12-31 
29 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje të ngjitjes në mal -Litarët dinamik të ngjitjes në mal -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2013-12-04 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal-Paftat me thumba-Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2009-12-14 
48 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje të planeruesi (mjetitë të lehtë që fluturon me rrëshqitje) -Planeruesit -Pjesa 2 : Kërkesat dhe metodat e provës për klasifikimin e karakteristikave të sigurië së fluturimit
English
Withdrawn 
2018-12-31 
51 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje të planeruesi (mjetitë të lehtë që fluturon me rrëshqitje) -Planeruesit -Pjesa 2 : Kërkesat dhe metodat e provës për klasifikimin e karakteristikave të sigurië së fluturimit
English
Withdrawn 
2009-04-30 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet per ngjitje ne mal -Sistemet per thithjen e energjise qe perdoren per ngjitjen (via ferrata) -Kerkesat e sigurise dhe metodat e proves
English
Published 
2018-12-31 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje alpinizmi - Sistemet e absorbimit të energjisë për përdorim në alpinizëm ( rrugë ngjitjeje e sigurtë) - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e testimit
English
Withdrawn 
2009-12-14 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal-Ankoruesit e shkëmbinjeve-Kërkesa sigurie dhe metodat e provës
English
Published 
2015-11-04 
11 
17 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtese per pilotet e garave me automobila – Mbrojtja nga nxehtesia dhe flaka – Kerkesat e performancës dhe metodat e provës - Amendamenti 1: Testi i modifikimit të përkuljes (ISO 14460:1999/Amd 1:2002)
English
Published 
2020-12-22 
45 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë - Pjesa 1: Klasifikimi, materialet, kërkesa të përgjithshme dhe metodat e testimit (ISO 25649-1:2017)
English
Published 
2020-12-22 
37 
32 € 
PDF
Blej
Pajisjet lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë - Pjesa 2: Informacione për konsumatorin (ISO 25649-2:2017)
English
Published 
2020-12-22 
29 
28 € 
PDF
Blej
Pajisjet lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë - Pjesa 3: Kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e testimit për pajisjet e klasit A (ISO 25649-3:2017)
English
Published 
2020-12-22 
41 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë - Pjesa 4: Kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e testimit për pajisjet e klasit B (ISO 25649-4:2017)
English
Published 
2020-12-22 
35 
31 € 
PDF
Blej
Pajisjet lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë - Pjesa 5: Kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e testimit për pajisjet e klasit C (ISO 25649-5:2017)
English
Published 
2020-12-22 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pajisjet lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë - Pjesa 6: Kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e testimit për pajisjet e klasit D (ISO 25649-6:2017)
English
Published 
2020-12-22 
41 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë- Pjesa 7: Kërkesat specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për pajisjet e klasit E
73 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim