Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-22
Time: 13:43


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2015-05-12 
13 
18 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Përgjigjet e kërkesave për intepretimin e EN 14764
English
Published 
2015-05-12 
12 
17 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Përgjigjet e kërkesave për intepretimin e EN 14781
English
Draft 
2024-06-13 
136 
55 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Biçikleta me asistencë elektrike - Biçikleta EPAC
English
Draft 
2024-06-13 
25 
26 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 1: Fjalori (ISO 4210-1:2023)
English
Draft 
2024-06-13 
49 
36 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Kërkesat e sigurisë për biçikleta - Pjesa 2: Kërkesat për biçikleta për përdorim në qytet dhe përdorim të përgjithshëm (trekking), për adoleshentë, për mal dhe për garë (ISO 4210-2:2023)
English
Draft 
2024-06-13 
27 
28 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 3: Metodat e zakonshme të provës (ISO 4210-3:2023)
English
Draft 
2024-06-13 
45 
34 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 4: Metodat e provës së frenimit (ISO 4210-4:2023, Version i korrigjuar 2023-08)
English
Draft 
2024-06-13 
27 
28 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 5: Metodat e provës të timonit (ISO 4210-5:2023, Versioni i korrigjuar 2023-08)
English
Draft 
2024-06-13 
43 
34 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 6: Metodat e provës të trupit dhe pirunit të bicikletës (ISO 4210-6:2023, Version i korrrigjuar 2023-08)
English
Draft 
2024-06-13 
25 
26 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 7: Metodat e provës së gomave dhe disqeve (ISO 4210-7:2023)
English
Draft 
2024-06-13 
23 
25 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 8: Metodat e provës të sistemit te pedalimit dhe drejtimit (ISO 4210-8:2023)
English
Draft 
2024-06-13 
23 
25 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 9: Metodat e provës së shalës dhe ndenjëses (ISO 4210-9:2023)
English
Withdrawn 
2013-12-04 
89 
48 € 
PDF
Blej
Biçikleta për qytet dhe udhëtim -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e proves
English
Withdrawn 
2013-12-04 
50 
36 € 
PDF
Blej
Biçikleta për të rinj -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e proves
English
Withdrawn 
2013-12-04 
20 
23 € 
PDF
Blej
Biçikletat -Aksesorët për biçikletat -Transportuesa bagazhi
English
Withdrawn 
2020-12-22 
137 
55 € 
PDF
Blej
Biçikleta - Biçikleta me energji elektrike - Biçikletat EPAC
English
Published 
2012-11-20 
49 
36 € 
PDF
Blej
Ciklet -Terminologjia
English
Withdrawn 
2020-12-22 
35 
31 € 
PDF
Blej
Çiklizmi - Mbajtës bagazhi për biçikleta - Kërkesa dhe metodat e testimit (ISO 11243:2016)
English
Withdrawn 
2020-12-22 
21 
25 € 
PDF
Blej
Biçikleta për qytet dhe udhëtim -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e proves
English
Withdrawn 
2020-12-22 
47 
36 € 
PDF
Blej
Çiklizmi - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 2: Kërkesat për biçikleta që përdoren për qytet dhe mal për të rinjtë, biçikleta që shërbejnë për gara (ISO 4210-2:2015)
English
Withdrawn 
2020-12-22 
23 
25 € 
PDF
Blej
Ciklet - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 3: Metodat e zakonshme të provës (ISO 4210-3:2014)
English
Withdrawn 
2020-12-22 
43 
34 € 
PDF
Blej
Ciklet - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 4: Metodat e provës të frenimit (ISO 4210-4:2014)
English
Withdrawn 
2020-12-22 
27 
28 € 
PDF
Blej
Ciklet - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 5: Metodat e provës të drejtimit me timon (ISO 4210-5:2014, Versioni i korrigjuar 2015-02-01)
English
Withdrawn 
2020-12-22 
35 
31 € 
PDF
Blej
Çiklizmi - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 6: Metoda prove të trupit dhe pirunit të bicikletës (ISO 4210-6:2015)
English
Withdrawn 
2020-12-22 
21 
25 € 
PDF
Blej
Ciklet - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 7: Metodat e provës të gomave dhe disqeve (ISO 4210-7:2014)
English
Withdrawn 
2020-12-22 
23 
25 € 
PDF
Blej
Ciklet - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 8: Metodat e provës të pedalimit dhe drejtimit (ISO 4210-8:2014)
English
Withdrawn 
2020-12-22 
21 
25 € 
PDF
Blej
Ciklet - Kërkesat e sigurisë për biçikletat - Pjesa 9: Metodat e provës të shalës dhe ndenjëses (ISO 4210-9:2014)
English
Withdrawn 
2020-12-22 
57 
38 € 
PDF
Blej
Ciklet - Kërkesat e sigurisë për biçikletat për fëmijë të vegjël (ISO 8098:2014)
28 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim