Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-21
Time: 15:37


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2022-07-21 
35 
31 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse kundër grimcave të përqëndruara në ajër duke përfshirë ndotjen radioaktive - Pjesa 1: Kërkesat dhe metoda prove për veshjet mbrojtëse me ajrosje (ventilim) për mbrojtjen e trupit dhe rrugëve të frymëmarrjes
English
Published 
2013-05-13 
14 
18 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse kundër ndotjes radioaktive - Pjesa 2: Kërkesat dhe metodat e provës për veshjet mbrojtëse jo të ventiluara kundër grimcave të ndotjes radioaktive
English
Published 
2014-09-30 
21 
25 € 
PDF
Blej
Helmetat për skiatoret alpinistë
English
Published 
2016-01-11 
26 
26 € 
PDF
Blej
Helmetat për çiklistët me pedal dhe patinatorët
English
Published 
2013-05-13 
20 
23 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse nga goditjet për fëmijët e rinj
English
Published 
2015-11-03 
45 
34 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtese - Dorashkat dhe mbrojteset e kraheve per mbrojtjen nga prerjet dhe plagosjet nga thikat e dores - Pjesa 1: Doreza dhe mbrojtese te kraheve me veshje me - talike
English
Published 
2015-11-03 
18 
22 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtese - Dorashkat dhe mbrojteset e kraheve per mbrojtjen nga prerjet dhe plagosjet nga thikat e dores - Pjesa 2: Dorashkat me thurje zinxhir dhe mbrojteset e kraheve
English
Published 
2017-12-01 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes -Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me funksion të pavarur, me qark të hapur të ajrit të ngjeshur, ku përfshihet një maskë për shpëtim -Kërkesat, prova dhe markimi Respiratory protective devices -Self -contained open -circuit compressed air breathing apparatus incorporating a hood for escape -Requirements, testing, marking
English
Withdrawn 
2010-09-23 
11 
17 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Vetitë elektrostatike -Pjesa 5 : Performanca e materialit dhe kërkesat e projektimit
English
Withdrawn 
2013-05-13 
10 
15 € 
PDF
Blej
Veshje mbojtëse -Veshje me pamshmeri për perdorim jo profesional -Metodat e provave dhe kërkesat
English
Published 
2013-11-26 
12 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Ajri i ngjeshur për aparatet e frymëmarrjes
English
Published 
2022-05-26 
10 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Filtrat me tuba për frymëmarrje (filtra qe nuk montohen në maskë) filtrat per grimca. filtrat per gaz dhe filtrat e kombinuar - Kërkesat, provat, markimi
English
Published 
2013-05-13 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Filtrat me tuba për frymarrje(filtrat qe nuk montohen ne maska) filtrat për grimca, filtrat për gaz dhe filtrat e kombinuar -Kërkesat, provat, marktimi
English
Published 
2016-06-16 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal - Pykat - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2018-12-31 
28 
28 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal -Bashkuesit -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2018-12-31 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisjet për alpinizëm , ankorimet me friksion -Kërkesat për sigurin dhe metodat e punës
English
Withdrawn 
2018-12-31 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje për ngjitje në mal -Pajimet -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2009-12-14 
13 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal -Makaratë -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2015-11-03 
16 
20 € 
PDF
Blej
Dorashka mbrojtëse për saldatorët
English
Published 
2013-05-13 
16 
20 € 
PDF
Blej
Dorashka mbrojëse për saldatorët
English
Published 
2013-05-13 
27 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje për alpinizëm -Helmetat për alpinistët -Kërkesa për sigurinë dhe metodat e provave
English
Published 
2013-05-13 
32 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje personale për mbrojtjen nga rënia -Pajisjet e rregullimit të litarit për mbajtjen në vendin e punës
English
Withdrawn 
2013-05-13 
60 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Pajisjet filtruese, që kanë të trubzuara nje helet ose një kapuç -Kërkesat, provat, marktimi
English
Withdrawn 
2014-09-30 
53 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese te rrugeve te frymemarjes -Pajisjet filtruese, qe kane nje maske te plote, nje gjysem maske ose nje çerek maske -Kerkesat, provat, markimi
English
Withdrawn 
2009-12-14 
52 
38 € 
PDF
Blej
Veshja mbrojtëse -Jelekët mbrojtës e mbrojtëset e trupit e shpatullave për kaloresit -Kërkesat e metodat e provës
English
Published 
2022-07-21 
48 
36 € 
PDF
Blej
Veshja mbrojtëse -Jelekët mbrojtës e mbrojtëset e trupit e shpatullave për kaloresit -Kërkesat e metodat e provës
English
Published 
2013-05-13 
16 
20 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetjake e syve -Mbrojtësit e syve për përdoruesit motorik që levizin në dëborë(borë)
English
Published 
2009-12-14 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse për artet marciale -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme dhe metodat e provave
English
Published 
2009-12-14 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajije mbrojtëse për artet marciale -Pjesa 2 : Kërkesat dhe metoda prove shtesë për mbrojtëset e kurrizit të këmbës, mbrojtëset e tibias së këmbës dhe mbrojtëset e parakrahut
English
Published 
2015-11-03 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse për artet luftarake - Pjesa 3: Kërkesat shtesë dhe metodat e provës për mbrojtëset e trungut(trupit)
English
Published 
2015-11-03 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse për artet luftarake – Pjesa 4: Kërkesat dhe metodat e provës shtesë për mbrojtëset e kokës
English
Published 
2009-12-14 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse për artet marciale -Pjesa 4 : Kërkesa dhe metoda provë shtesë për mbrojtëset e kokës
English
Published 
2009-12-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse për artet (luftarake) -Pjesa 5 : Kërkesat dhe metodat provë shtesë për mbrojtëset e organeve gjenitale dhe për mbrojtëset e barkut
English
Published 
2013-05-13 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pjaisje mbrojtëse për artet marciale(luftarake) -Pjesa 6 : Kërkesa dhe metoda prove shtesë për mbrojtëset e gjoksit të femrave
English
Published 
2010-09-23 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse për artet luftarake -Pjesa 7 : Kërkesat shtesë dhe metodat e provës për mbrojtëse e duarve dhe këmbëve
English
Withdrawn 
2013-05-13 
14 
18 € 
PDF
Blej
Aksesore shikimi per perdorim jo -profesional -Metodat e proves dhe kerkesat
English
Published 
2014-09-30 
34 
31 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtëse për rëshqitëset
English
Published 
2015-11-03 
60 
38 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtese – Mbrojteset e dores, krahut, gjoksit, barkut, kembes, shputes dhe organeve gjenitale te portjereve te hokejit dhe mbrojteset e kercirit per lojtaret – Kerkesat dhe metodat e proves
English
Published 
2014-09-30 
46 
36 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse - Mbrojtëset e dorës, krahut, gjoksit, barkut, këmbës, organeve gjenitale dhe fytyrës të skermistëve - Kërkesat dhe metoda prove
English
Published 
2019-03-26 
35 
31 € 
PDF
Blej
Dorashka mbrojtese per motoçiklistet profesioniste -Kerkesat dhe metodat e proves
English
Withdrawn 
2014-09-30 
26 
26 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse për motoçiklistët profesionistë -Xhaketat, pantallonat dhe kominoshet një -pjesëshe ose të ndara -Pjesa 1 : Kërkësa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2014-09-30 
10 
15 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse për motoçiklistët profesionistë -Xhaketat, pantallonat dhe kominoshet një -pjesëshe ose të ndara -Pjesa 3 : Metoda e provës për përcaktimin e qëndrueshmërisë në plasje
English
Published 
2017-12-01 
54 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese te rrugeve te frymemarjes -Maskat per gjithe fytyren -Kerkesat, provat, marktimi
English
Published 
2016-07-20 
43 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarjes - Autorespiratorë me ajër të ngjeshur, me qark të hapur me maskë të plotë të fyryrës - Kërkesat, provat, marketimi
English
Published 
2013-05-13 
30 
29 € 
PDF
Blej
Helmetat mbrojtëse për drejtuesit dhe pasagjerët e mjeteve motorike që lëvizin në dëborë dhe të slitave të garave
English
Published 
2013-05-13 
37 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Apatate sespirimi shpëtimi me vetëpërmbajtje dhe me qark të hapur -Respiratory protective devices -Self -contained closed -circuit breathing apparatues for escape -Requirements, testing, marking
English
Withdrawn 
2013-05-13 
18 
22 € 
PDF
Blej
Këpucë mbrojtëse kundra produkteve kimike -Pjesa 2 : Kërkesat për këpucët rezistente ndaj produkteve kimike në kushtet laboratorike
English
Published 
2022-07-21 
27 
28 € 
PDF
Blej
Këpucët që mbrojnë kundër kimikateve - Pjesa 2: Kërkesat për kontakt të kufizuar me kimikate
English
Withdrawn 
2013-05-13 
17 
22 € 
PDF
Blej
Këpucë mbrojtëse kundra produkteve kimike -Pjesa 3 : Kërkesat për këpucët me shkallë të lartë rezistueshmërie ndaj produkteve kimike në kushtet laboratorike
English
Published 
2022-07-21 
24 
26 € 
PDF
Blej
Këpucët që mbrojnë kundër kimikateve - Pjesa 3: Kërkesat për kontakt të zgjatur me kimikate
English
Published 
2014-09-30 
24 
26 € 
PDF
Blej
Helmetat per kanotazh dhe per sportet e ujrave te embla
English
Published 
2013-11-26 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje për frymëmarrje -Pajisje për frymëmarrje në zhytje me qark të hapur me vetëpërmbajtje për tu përdorur me Nitrox dhe oksigjen të ngjeshur -Kërkesat, provat, markimi
English
Published 
2017-12-01 
35 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Gjysmëmaskat dhe çerekmaskat -Kërkesat, prova, markimi
English
Published 
2014-09-30 
17 
22 € 
PDF
Blej
Mbrojtëset prej gurri për garat me motoçikleta jashtë rrugëve të vendosura për të mbrojtur motoçiklistët nga gurrët dhe nga copat e gurrëve -Kërkesat dhe metodat e provave
English
Withdrawn 
2022-07-21 
24 
26 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Veshëmbathjet për mbrojtje nga mjediset e ftohta
English
Published 
2014-09-30 
22 
25 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse - Mbrojtëset e kyçit, të pëllëmbës, të gjurit dhe të bërrylit për përdoruesit pajisjeve të sporteve me top në formë rruli
English
Published 
2022-07-21 
10 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse - Kërkesat e performancës dhe metodat e testimit për veshjet mbrojtëse kundër agjentëve infektivë
English
Published 
2014-09-30 
25 
26 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Kërkesa për performancën dhe metodat e provave për veshjet mbrojtëse kundra agjentëve infektivë
English
Published 
2014-09-30 
60 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Pajisje për zhytje, autonome, me qark të mbyllur
English
Published 
2017-12-01 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Bashkuesit e gypave -Kërkesat, prova, markimi
English
Published 
2022-07-21 
36 
32 € 
PDF
Blej
Kostume zhytjeje-Pjesa 1: Komplet veshjeje i njomë -Kërkesa dhe metodat e provës
English
Published 
2022-07-21 
44 
34 € 
PDF
Blej
Kostume zhytjeje -Pjesa 2 : Komplet veshjeje hermetike -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2022-07-21 
37 
32 € 
PDF
Blej
Kostume zhytjeje -Pjesa 3 : Komplet veshjeje me sisteme ngrohjeje ose ftohje aktive -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2017-12-01 
46 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese te rrugeve te frymarjes -Filtrat kundra pluhurit -Kerkesat, provat, marktimi
English
Published 
2014-09-30 
16 
20 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Doreza dhe mbrojtëse krahësh kundër prerjeve nga instrumentet prerës të makinerive
English
Published 
2019-04-10 
27 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes-Filtrat e gazit dhe filtrat e kombinuar-Kërkesat, provat, markimi
English
Withdrawn 
2017-12-01 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Valvolat e bombolave të gazit -Pjesa 1 : Bashkues i filetuar per shtagen bashkuese
English
Withdrawn 
2013-05-13 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Valvolat e bombolave të gazit -Pjesa 2 : Bashkimet e daljes
English
Published 
2022-05-26 
10 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Valvolat e bombolave të gazit - Pjesa 3: Rakordet e daljes për gazrat Nitrox dhe oksigjen për zhytje
English
Published 
2014-09-30 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Valvolat e bombolave të gazit -Pjesa 3 : Rakordet e daljes për gazrat Nitrox dhe oksigjen për zhytje
English
Published 
2014-09-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes -Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me funksion te pavarur, me qark të hapur të ajrit të ngjeshur, me gjysmë maskë të destinuar për t’u përdorur vetëm për presion pozitiv -Kërkesat, prova dhe markimi
English
Published 
2022-07-21 
41 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet personale të syve - Vizorë me performancë të lartë të destinuara vetëm për përdorim me helmeta mbrojtëse
English
Published 
2017-12-01 
50 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Aparate respirimi me vetëpërmbajtje me qark të mbyllur me oksigjen të ngjeshur ose me oksigjen -azot të ngjeshur -Kërkesat provat Marktimi
English
Published 
2013-05-13 
28 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes -Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me funksion të pavarur, me qark të hapur të ajrit të ngjeshur, me gjysmë maskë të destinuar të përmbaje një valvul me presion pozitiv që komandohet nga nevoja e mushkërisë, vetëm për qëllime shpëtimi
English
Withdrawn 
2013-05-13 
37 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes -Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me linjë ajri të ngjeshur me valvul sipas kërkesës Pjesa 1 : Aparat me maskë fytyre të plotë -Kërkesat, prova dhe markimi
English
Withdrawn 
2013-05-13 
48 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes -Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me linje ajri të ngjeshur me rrjedhje të vazhduar Kërkesat, prova dhe markimi
English
Published 
2020-08-25 
47 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes -Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me linje ajri të ngjeshur me rrjedhje të vazhduar Kërkesat, prova dhe markimi
English
Published 
2014-09-30 
14 
18 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse ndaj produkteve kimike të lëngshme - Kërkesat e performancës për veshjet me lidhje të padepërtueshme nga lëngjet (Tipi 3) ose të padepërtueshme nga spërklat (Tipi 4), përfshirë artikujt që mbrojnë vetëm pjesët e trupit (Tipi PB (3) dhe PB
English
Withdrawn 
2017-12-01 
10 
15 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese te rrugeve te frymemarrjes -Filetot per maskat e fytyres -Pjesa 1 : Bashkimet me fileto standarde
English
Published 
2017-12-01 
13 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese te rrugeve te frymemarrjes -Filetot per maskat e fytyres -Pjesa 2 : Bashkimet me fileto qendrore
English
Published 
2017-12-01 
13 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese te rrugeve te frymemarrjes -Filetot per maskat e fytyres -Pjesa 3 : Bashkimet me fileto M 45 x 3
English
Published 
2014-09-30 
31 
29 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse për zjarrfikësit -Metodat e provave dhe kërkesat për veshjet reflektuese për zjarrfikësit e specializuar
English
Published 
2017-12-01 
43 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse respiratore -Gjysmë maskat e filtrimit për mbrojtjen nga grimcat -Kërkesat, prova dhe markimi
English
Published 
2015-11-04 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje personale për mbrojtjen kundra rënies - Sistem rripash shpëtimi për varje
English
Published 
2013-05-13 
36 
32 € 
PDF
Blej
Këpucë për zjarrfikësit
English
Published 
2015-05-12 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal - Pajisjet e frenimit - Pjesa 1:Pajisje frenimi me mbyllje manuale , kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2013-11-26 
61 
42 € 
PDF
Blej
Pajisje për frymëmarrje -Pajisje për zhytje me qark të hapur, me gaz të ngjeshur që ushqehen nëpërmjet tubit -Pjesa 1 : Pajisjet sipas kërkesës
English
Published 
2016-07-20 
58 
38 € 
PDF
Blej
Pajisjet respiratore - Aparati për furnizim me gaz të kompresuar nga kërthiza - Pjesa 2:Aparati me rjedhje te lirë
English
Published 
2010-09-23 
14 
18 € 
PDF
Blej
Mbrojtëse gjuri dhe bërryli për sportet në mjedise të mbuluara -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2015-11-04 
20 
23 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse - Doreza me efekt mbrojtës për portjerët e futbollit
English
Published 
2015-11-04 
11 
17 € 
PDF
Blej
Dorezat mbrojtëse - Vetitë elektrostatike
English
Withdrawn 
2014-09-30 
37 
32 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetiake e syve-Specifikime
English
Withdrawn 
2014-09-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetiake e syve - Filtrat për saldimin dhe teknikat që kanë të bëjnë me to - Kërkesat për përçueshmërinë dhe përdorimi i rekomanduar
English
Withdrawn 
2014-09-30 
15 
20 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetiake e syve - Filtrat ultravioletë - Kërkesat për transmetueshmerinë dhe përdorimi i rekomanduar
English
Withdrawn 
2022-07-21 
12 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetiake e syve - Filtrat per mbrojtjen nga dielli per perdorim industrial
English
Withdrawn 
2022-07-21 
13 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetjake e syve - Filtra mbrojtës nga drita verbuese diellore për përdorim industrial
English
Withdrawn 
2013-05-13 
17 
22 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetiake e syve -Filtrat per mbrojtjen nga dielli per perdorim industrial
English
Withdrawn 
2014-09-30 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje personale për mbrojtjen e syrit -Mbrojtësa të syve dhe të fytyrës të tipit me rrjetë
English
Withdrawn 
2014-09-30 
21 
25 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetiake e syve -Syzat per skiatore per zbritje nga lartesia
English
Published 
2014-09-30 
12 
17 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetiake e syve -Pajisjet për mbrojtjen e syve dhe të fytyrës gjatë saldimit dhe proçeseve të ngjashme me to
English
Published 
2019-04-10 
46 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes-Gjysëm maskat pa valvola inhalimi dhe me filtra të ndarshëm për mbrojtje kundra gazrave ose kundra gazrave me grimca ose vetëm kundra grimcave-Kërkesat, provat, markimi
English
Published 
2014-09-30 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese personale per paranda -limin e rrenieve nga nje lartesi -Litaret me tendosje te vogel me veshje metalike
English
Published 
2014-09-30 
36 
32 € 
PDF
Blej
Mbrojtje personale e syve -Syzet per përdoruesit e motocikletave dhe biçikletave
English
Published 
2014-09-30 
25 
26 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetiake e syve - Mbrojtëset e syve për punë rriparuese me lazer dhe me sisteme lazeri
English
Published 
2022-07-21 
27 
28 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Tërësitë e veshjeve dhe artikujt e veshmbathjeve për mbrojtjen kundra të ftohtit
English
Withdrawn 
2010-09-23 
22 
25 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse - Mbrojtja nga shiu
English
Withdrawn 
2013-05-13 
17 
22 € 
PDF
Blej
Mbrojtesit e degjimit -Kerkesat per siguri dhe provat -Pjesa 1 : Kufjet e vesheve
English
Withdrawn 
2013-05-13 
17 
22 € 
PDF
Blej
Mbrojtesit e degjimit -Kerkesat per siguri dhe provat -Pjesa 2 : Kufjet spine
English
Withdrawn 
2019-03-26 
18 
22 € 
PDF
Blej
Mbrojtesit e degjimit -Kerkesat per sigurine dhe provat -Pjesa 3 : Kufjet e vesheve te bashkuara ne nje helmete sigurie industriale
English
Withdrawn 
2014-09-30 
21 
25 € 
PDF
Blej
Mbrojtesit e degjimit -Kerkesat per sigurine dhe provat -Pjesa 4 : Kufjet e vesheve me degjim qe varet nga niveli
English
Withdrawn 
2013-05-13 
21 
25 € 
PDF
Blej
Mbrojtesit e degjimit -Kerkesat per siguri dhe provat -Pjesa 5 : Kufjet e vesheve per paksimin e zhurmes aktive
English
Withdrawn 
2013-05-13 
14 
18 € 
PDF
Blej
Mbrojtesit e degjimit -Kerkesat per siguri dhe provat -Pjesa 6 : Kufjet e vesheve me hyrje audio elektrike
English
Withdrawn 
2013-05-13 
15 
20 € 
PDF
Blej
Mbrojtesit e degjimit -Kerkesat per siguri dhe provat -Pjesa 7 : Kufjet spinë qe varen nga niveli
English
Withdrawn 
2013-05-13 
15 
20 € 
PDF
Blej
Mbrojtëse individuale për mbrojtjen e dëgjimit -Kërkesat e sigurisë dhe të provës -Pjesa 8 : Kufje veshi me mundësi dëgjimi audio që nuk ka lidhje me punën
English
Published 
2022-07-21 
50 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale gjate rënies nga lartësia - Tipe të kontrolluara pajisjesh kapëse të rënies, që kanë nje ganxhë ankoruese - Pjesa 1: Tipe të kontrolluara pajisjesh kapëse te rënies që kanë një ganxhe ankoruese të ngurtë, të papërkulshme
English
Published 
2015-11-04 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtese personale kundra rënies nga një lartësi - Pjesa 2: Bllokuesit e levizshem. qe permbajne nje suport sigurie fleksibel
English
Published 
2013-05-13 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtese personale nga reniet nga lartesia -Nyjet (laqet)
English
Published 
2009-04-30 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtese personale nga reniet nga lartësia -Absorbuesit e energjisë
English
Withdrawn 
2015-11-04 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese personale per pozicionim gjate punes dhe per parandalimin e renies nga lartesia – Rrypat per pozicionimin gjate punes dhe frenuesit e nyjeve per pozicionimin gjate punes
English
Published 
2022-07-21 
40 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese personale per pozicionim gjate punes dhe per parandalimin e renies nga lartesia – Rrypat per pozicionimin gjate punes dhe frenuesit e nyjeve per pozicionimin gjate punes
English
Withdrawn 
2015-11-04 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese personale kundra renies nga nje lartesi – Bllokuesit automatik te renies
English
Published 
2022-07-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale kundra rënies nga një lartësi - Rripa lidhës të trupit
English
Published 
2015-11-04 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese personale kundra renies nga nje lartesi – Bllokuesit automatik te renies
English
Published 
2015-11-04 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale kundra rënies nga një lartësi - Kërkesa të përgjithshme për instruksionet e përdorimit dhe për marketimin
English
Published 
2015-11-04 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale kundra rënies nga një lartësi - Kërkesa të përgjithshme për instruksionet e përdorimit dhe për marketimin
English
Withdrawn 
2013-05-13 
16 
20 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse per perdoruesit e sharave me zinxhir qe mbahen ne dore -Pjesa 11 : Kërkesat për mbrojteset e pjeses se siperme te trupit
English
Withdrawn 
2013-05-13 
11 
17 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse per perdoruesit e sharave me zinxhir qe mbahen ne dore -Pjesa 5 : Kërkesat për mborjtëset e këmbeve
English
Withdrawn 
2013-05-13 
14 
18 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse per perdoruesit e sharave me zinxhir qe mbahen ne dore -Pjesa 7 : Kërkesat për dorashkat mbrojtese per sharat me ziinxhir
English
Withdrawn 
2013-05-13 
13 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse per perdoruesit e sharave me zinxhir qe mbahen ne dore -Pjesa 9 : Kërkesat për mbrojteset e shares -zinxhir
English
Published 
2022-07-21 
33 
31 € 
PDF
Blej
Doreza mbrojtëse ndaj rreziqeve mekanike
English
Published 
2014-09-30 
31 
29 € 
PDF
Blej
Helmeta të sigurisë industriale
English
Published 
2017-12-01 
32 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Autorespiratoret me ajër të ngjeshur me qark të hapur dhe me maske -Kërkesat, provat, markimi
English
Published 
2017-12-01 
32 
29 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes për vetëshpëtim -Pajisje filtrimi me kapuç për të shpëtuar nga zjarri -Kërkesat, prova, markimi
English
Published 
2009-02-16 
45 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse te rrugeve te frymëmarrjes per shpetim -Pajisje me filtër per veteshpetim -Kerkesat provat marktimi
English
Published 
2017-12-01 
47 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse respiratore -Gjysmë maskat me valvul filtrimi për mbrojtjen nga gazet ose pjesëzave -Kërkesat, prova, markimi
English
Withdrawn 
2016-12-14 
17 
22 € 
PDF
Blej
Doreza mbrojtëse kundër rreziqeve termike (nxehtësi dhe/ose zjarr)
English
Withdrawn 
2010-09-23 
28 
28 € 
PDF
Blej
Doreza mbrojtëse - Kërkesat e përgjithshme dhe metodat e provës
English
Published 
2014-09-30 
29 
28 € 
PDF
Blej
Dorashka mbrojtëse kundra rrezatimit jonizues dhe kundra ndotjes radioaktive
English
Published 
2013-05-13 
42 
34 € 
PDF
Blej
Helmetat për zjarrfikësit në ndërtesa dhe struktura të tjera
English
Published 
2022-07-21 
14 
18 € 
PDF
Blej
Specifikime për veshjet mbrojtëse që përdoren ku ka rrezik prerjeje nga pjesët e lëvizshme
English
Published 
2014-09-30 
20 
23 € 
PDF
Blej
Doreza mbrojtëse kundër të ftohtit
English
Published 
2018-12-31 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisjet për alpinizëm -Shiritat -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2018-12-31 
15 
20 € 
PDF
Blej
Pajisjet për alpinizëm - Shiritat - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2015-05-12 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet për alpinizëm - Fiksues litari - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2018-12-31 
17 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal -Ankoruesit e akullit -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2015-05-12 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal - Bulonat me vath - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2013-05-13 
16 
20 € 
PDF
Blej
Dorashka mbrojtëse për zjarrfikësit
English
Published 
2014-09-30 
46 
36 € 
PDF
Blej
Pajisjet e mbrojtjes nga rëniet nga lartësia -Pajisjet e ankorimit
English
Published 
2014-09-30 
24 
26 € 
PDF
Blej
Kapuçat kundra goditjeve ne industri
English
Published 
2014-09-30 
19 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale kundra rënies nga një lartësi -Rripat e sigurisë që vishen në kofshë, trup dhe krahë
English
Published 
2022-07-21 
45 
34 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse kundër produkteve të dëmshme kimike të ngurta, të lëngshme dhe të gazta, perfshirë aerosolet e lëngshme dhe grimcat e ngurta - Pjesa 1: Kërkesa e performancës për veshje mbrojtëse për mbrojtje kimike hermetike
English
Withdrawn 
2019-03-26 
41 
34 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtse kundra produkteve kimike te lengeta dhe te gazta perfshire aerosolet e lengeta dhe grimcat e ngurta -Pjesa 1 : Kerkesa te performances per kominoshet me ventilim dhe pa ventilim per mbrojtje kimike hermetike ndaj gazit (Tipi 1) dhe jo hermetike ndaj gazit
English
Published 
2022-07-21 
18 
22 € 
PDF
Blej
Veshjet mbrojtëse kundra produkteve kimike të lëngëta dhe të gazta përfshirë aerosolet e lëngëta dhe grimcat e ngurta -Pjesa 2 : Kërkesat për performancën e kominosheve për mbrojtjen kimike hermetike ndaj gazit (Tipi 1) të cilat përdoren nga ekipet e shpetimit
English
Published 
2018-12-31 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje alpinizmi - Sistemet e absorbimit të energjisë për përdorim në alpinizëm ( rrugë ngjitjeje e sigurtë) - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e testimit
English
Published 
2014-09-30 
33 
31 € 
PDF
Blej
Helmeta për sportet ajrore
English
Published 
2017-07-28 
42 
34 € 
PDF
Blej
Vibracioni dhe goditja mekanike -Vibracioni dorë -krah -Metoda për matjen dhe vlersimin e transferueshmërisë së vibrimit, nëpërmjet dorashkave, në shuplakat
English
Published 
2010-09-23 
18 
22 € 
PDF
Blej
Anije të vogla -Sistemi i çlirimit të shpejtë për rripat trapez (ISO 10862 : 2009)
English
Withdrawn 
2015-11-04 
48 
36 € 
PDF
Blej
Mbrojtja e syve dhe e fytyrës - Syzet e diellit dhe aksesorë që lidhen me veshjen (mbrojtjen) e syrit si syze optike, lente kontakti etj - Pjesa 1: Syzet e diellit për përdorim të përgjithshëm (ISO 12312-1:2013/Amd 1:2015)
English
Published 
2010-09-23 
22 
25 € 
PDF
Blej
Anije të vogla -Rripa sigurie në kuvertë dhe litari i sigurisë -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës (ISO 12401 : 2009)
English
Withdrawn 
2010-09-23 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje personale notuese -Pjesa 5 : Ndihmat për notim (niveli 50) -Kërkesat e sigurisë (ISO 12402 -5 : 2006/Cor1 : 2006)
English
Withdrawn 
2013-05-13 
26 
26 € 
PDF
Blej
Pajisje personale notuese -Pjesa 6 : Jelekët për qëllime speciale -Kërkesat e sigurisë dhe metodat shtesë të provës (ISO 12402 -6 : 2006)
English
Withdrawn 
2013-05-13 
23 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje personale notuese -Pjesa 8 : Aksesoret -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
English
Published 
2013-05-13 
17 
22 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse për përdorim kundër grimcave të ngurta -Pjesa 1 : Kërkesat e performancës për veshjet mbrojtëse kundër produkteve kimike që ofrojnë një mbrojtje të të gjithë trupit kundër grimcave të ngurta që transportohen nga ajri (veshje e tipit 5) (ISO 13982 -1 : 2004)
English
Published 
2013-05-13 
37 
32 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Perparsat, pantollanat dhe jeleket mbrojtës kunder prerjeve dhe çpimeve nga thika e dorës
English
Published 
2013-05-13 
22 
25 € 
PDF
Blej
Veshjet mbrojtëse për operacionet abrazive me shperthim , qe perdorin gerryrjen kokrizore
English
Published 
2013-05-13 
24 
26 € 
PDF
Blej
Kostume për zhytje -Pjesa 1 : Kostumet e përhershme, kërkesat përfshirë sigurinë e tyre (ISO 15027 -1 : 2012)
English
Published 
2013-05-13 
25 
26 € 
PDF
Blej
Kostume për zhytje -Pjesa 2 : Kostumet e heqshme, kërkesat, përfshirë sigurinë e tyre (ISO 15027 -2 : 2012)
English
Withdrawn 
2013-05-13 
37 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale -Këpucët e sigurisë
English
Withdrawn 
2013-05-13 
43 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale -Këpucët profesionale
English
Published 
2019-03-26 
20 
23 € 
PDF
Blej
Doreza mbrojtëse kundër kimikateve dhe mikro -organizmave -Pjesa 1 : Terminologjia dhe kërkesat e performancës
English
Published 
2022-07-21 
13 € 
PDF
Blej
Siguria e këpucës me qëndrueshmërinë lidhur me prerjen me sharrën zinxhir (ISO 17249:2013)
English
Published 
2022-07-21 
13 
18 € 
PDF
Blej
Veshje me dukshmëri (largësi shikimi) të lartë - Metoda prove dhe kërkesat - Amendamenti 1 (ISO 20471:2013/Amd 1:2016)
172 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim