Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Rreth nesh   

Marrëveshjes Licencë CEN/CENELEC - AKS

Marrëveshjes Licencë CEN/CENELEC -  AKS

Marrëveshjes Licencë CEN/CENELEC -  AKS


Marrëveshjet më të rëndësishme për AKS-në, u arritën në tetor 2017 me Komitetit evropian të standardeve CEN dhe Komitetin evropian të standardeve të elektroteknikës CENELEC. Modeli i bashkëpunimit me CEN/CENELEC (në mungesë të anëtarësimeve të AKS-së) u mundësua nëpërmjet Marrëveshjes Licencë, sipas së cilës AKS furnizohet periodikisht me standarde ‘burimore’ EN, të cilat adoptohen si SK. Nënshkrues të marrëveshjeve janë Elena Santiago-Cid (Presidente e CEN/CENELEC) dhe Hafiz Gara (Drejtor i përgjithshëm i AKS-së).

 

18 Oct 2018