Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Rreth nesh   

Aneks marrëveshja ndërmjet TSE - AKS

Aneks marrëveshja ndërmjet TSE - AKS

Aneks marrëveshja ndërmjet TSE - AKS


Më 19 tetor 2018 në Ankara, u nënshkrua MoU i plotësuar, nga Adem Shahin TSE dhe Hafiz Gara AKS. Memorandumi u plotësua edhe me fushën e certifikimit, për të cilët pala turke ishte e interesuar të operojnë edhe në Kosovë.
19 Oct 2018