Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Rreth nesh   

Memorandum Mirëkuptimi AKS - TSE

Memorandum Mirëkuptimi AKS - TSE

Memorandum Mirëkuptimi AKS - TSE


Më 29 prill 2013 u nënshkrua MoU me Institutin turk të standardeve TSE, nga palët Hafiz Gara AKS dhe Hulusi Senturk TSE. Memorandumi u nënshkrua në Prishtinë në lokalet e MTI-së.

 

29 Apr 2013