Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Rreth nesh   

Memorandum Mirëkuptimi AKS - ASI

Memorandum Mirëkuptimi AKS - ASI

 

Memorandum Mirëkuptimi AKS - ASI

Me Institutin austriak të standardeve ASI u nënshkrua Memorandum Mirëkuptimi në Rigë të Letonisë, më 08 qershor 2015. Palët ishin dakorduar më herët, ndërsa MoU u finalizua gjatë Asamblesë së Përgjithshme të CEN në Riga.
 

 

08 Jun 2015