Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Rreth nesh   

Memorandum Mirëkuptimi AKS - ASTM

Memorandum Mirëkuptimi AKS - ASTM

Memorandum Mirëkuptimi AKS - ASTM

Më 03 janar 2014 është firmosur Memorandum Mirëkuptimi me ASTM nga Filadelfia, i cili u dakordua elektronikisht, dhe të dyja palët AKS dhe ASTM pasi nënshkruan MoU i shkëmbyen me postë.

03 Jan 2014