Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Rreth nesh   

Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Agjencisë Kosovare të Standardeve dhe Institutit Maqedonas të Standardizimit

Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Agjencisë Kosovare të Standardeve dhe Institutit Maqedonas të Standardizimit

Memorandum mirëkuptimi ndërmjet Agjencisë Kosovare të Standardeve dhe Institutit Maqedonas të Standardizimit 


Me rastin e ditës botërore të standardeve 14.10.2011 në hotel Viktoria u nënshkrua Memorandum mirëkuptimi ndërmjet Agjencisë Kosovare të Standardeve dhe Institutit Maqedonas të Standardizimit ISRM. 


Palët nënshkruese ishin: Hafiz Gara, k.sh.e. I AKS-së dhe Kiro Salvani, President i Këshillit Profesional të Standardizimit të Maqedonisë. 


Kjo MoU gjithashtu hap rrugë për bashkëpunim të gjer ndërmjet dy organizmave standardizues fqinjë.

14 Oct 2011