Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Rreth nesh   

AKS me marrveshje të re me DPS për furnizim me standarde ISO edhe IEC

AKS me marrveshje të re me DPS për furnizim me standarde ISO edhe IEC

 AKS me marrveshje të re me DPS për furnizim me standarde ISO edhe IECMë 09 korrik 2019 në Tiranë u firmos marrveshja e re mes DPS dhe ASK, marrveshje e cila përjashton standardet ‘burimore’ EN, të cilat AKS i merr nga CEN/CENELEC. 


AKS-ja furnizohet nga DPS-ja me standarde ISO dhe IEC, të cilat i paguan me 50% zbritje, sipas Marrëveshjes paraprake të dy qeverive.

09 Jul 2019