Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Rreth nesh   

Aneks marrëveshja ndërmjet DPS dhe AKS

Aneks marrëveshja ndërmjet DPS dhe AKS

Aneks marrëveshja ndërmjet DPS dhe AKS


Më 28.09.2009 në Tiranë, në objektin e DPS-së, u nënshkrua Aneks marrëveshja ndërmjet DPS-së dhe AKS-së, për transferim elektronik të standardeve nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit, sipas listës së kërkesave të AKS-së. 


Kjo Aneks marrëveshje përshpejtoi dhe lehtësoi në masë të madhe aktivitetet ndërmjet dy organizatave homologe.

28 Sep 2009