Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Rreth nesh   

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Agjencisë Kosovare të Standardizimit dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit.

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Agjencisë Kosovare të Standardizimit dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit.

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Agjencisë Kosovare të Standardizimit dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit.


Më 11.04.2007 në Prishtinë, në objektin e MTI-së u nënshkrua Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Agjencisë Kosovare të Standardizimit dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit.


Kryeshefi i AKS-së Hafiz Gara dhe Drejtori i DPS-së Arben Nati të cilët firmosën Marrëveshjen ndërmjet dy organizmave homologe, në bazë të së cilës AKS furnizohet me standarde evropiane dhe ndërkombëtare, zhvillohen veprimtari të shumta të përbashkëta në interes të standardizimit të dy vendeve.

11 Apr 2007