Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Rreth nesh   

Memorandumi i Mirëkuptimit METE - MTI - UNMIK

Memorandumi i Mirëkuptimit METE - MTI - UNMIK

Memorandumi i mirëkuptimit METE - MTI - UNMIK


Më 06.02.2007 në Tiranë u nënshkrua Memorandumi i mirëkuptimit nga Ministrat, Genc Ruli (METE), dhe Bujar Dugolli (MTI) i cili hapi rrugë bashkëpunimi në fushat e Infrastrukturës së cilësisë së dy vendeve. Palë nënshkrimi të këtij dokumenti ishte edhe A.Witkovsky (UNMIK) pasi që në atë kohë marrëveshjet e këtilla duhet të kishin edhe përfaqësuesin e Misionit të OKB-së në Kosovë. 


Kjo MoU i parapriu nënshkrimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit ndërmjet drejtorive homologe të standardizimit dhe akreditimit.

06 Feb 2007