Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Rreth nesh   

Si të bëhem anëtar?

Komitetet teknike janë grupe ekspertesh te cilat hartojnë, shqyrtojnë dhe adoptojnë standarde të fushave të ndryshe. Të gjitha palët e interesuara për anëtarë në komitete teknike duhet të plotësojnë formularin të cilin mund ta gjeni bashkëlidhur.

Forma

26 Jun 2013