Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Rreth nesh   

Tenderët

Ju mund te gjeni informacion ne lidhje me tenderat ne web faqen e MTI-se:

https://mti.rks-gov.net

26 Jun 2013